Alternatieve Geneeswijzen

Water

Onder alternatieve geneeswijzen vallen alle therapieën, geneesmiddelen en diagnostische handelingen waarvoor geen algemeen aanvaard wetenschappelijk bewijs van geneeskundige effectiviteit geleverd is, en die meestal niet aan medische faculteiten of officieel erkende paramedische opleidingen worden gedoceerd.

Deze geneeswijzen worden ook door niet-artsen uitgeoefend. Naast genezing of behandeling van een ziekte kunnen ze ook persoonlijke groei en relaxatie tot doel hebben. De meest toegepaste geneeswijzen zijn:

  • homeopathie
  • acupunctuur
  • paranormale geneeswijzen
  • natuurgeneeskunde
  • antroposofische geneeskunde
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on TumblrShare on LinkedInShare on Google+Digg thisShare on StumbleUponEmail this to someone

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*