Drie Kosmologiën: #3

Drie onderscheidende kosmologiën hebben ieder invloed gehad op het scheppen van ons wereld beeld. Twee daarvan zijn redelijk bekend en hebben we in een vorige post behandeld. De derde en meest relevante voor de uitdaging die voor ons ligt, heeft oude ‘roots’ en zou in welke vorm dan ook de meest wijdverbreide zijn. Het is vrijwel niet publiekelijk aanwezig…

#3 – De kosmos is een manifestatie van de Integrale Geest.

Deze kosmologie heeft oude wortels en moderne, grote schare volgelingen, maar mist institutionele steun en publieke zichtbaarheid. Uitgaande van haar berekening, de hele schepping is de uitdrukking van een integrale spirituele intelligentie, die bezig is met een heilige reis om te ontdekken en mogelijkheden te actualiseren door middel van het continue proces van ‘worden’. Onze wereld en de materiële wereld van onze ervaringen zijn meer dan Gods schepping, ze zijn God die vleesgeworden is. God is in de wereld en de wereld is in God, maar ze zijn niet identiek. Hoewel de geest op handen is, is het ook transcendent, een concept wat religieuze geleerden panentheïsme noemen.

Wij beginnen de aard, het doel en bedoeling van deze goddelijke kracht te leren kennen door zowel onze innerlijke ervaringen en onze waarnemingen van haar fysieke manifestatie. Alle wezens, sterren, planeten, mensen, dieren, planten, stenen, en rivieren zijn uitdrukkingen van deze goddelijke kracht – elk met zijn plaats en functie in de reis van het geheel.
In tegenstelling tot de heersende theorieën van sociaal-darwinisme, de Integrale Geest kosmologie erkent dat het leven fundamenteel een coöperatieve onderneming is.

Inheemse wijsgeren spreken van ‘oorspronkelijke instructies’ van de maker van de mens voor de omgang met elkaar en de natuur. Hersenonderzoekers vertellen ons dat het menselijk brein zich ontwikkeld om samenwerking, service en mededogen te belonen, wat suggereert dat de creatieve processen van de evolutie deze originele instructies hebben geprogrammeerd in onze hersenen en DNA.

Extreem individualisme, hebzucht en geweld zijn pathologisch en tekenen van fysieke, ontwikkelings-, culturele en / of institutionele fouten in het systeem. Onderhoudende relaties zijn de basis van gezonde familie’s en gemeenschappen. De gouden regel bij alle grote religies is een betere leidraad voor passend moreel gedrag in plaats van mechanistische regels.

De Integrale Geest kosmologie stelt dat wij mensen deel nemen en bij dragen aan de goddelijke reis. We kunnen onze onderscheidende capaciteiten toepassen voor reflectief bewustzijn en keuzes, of om de evolutionaire stuwkracht van de schepping in de richting van steeds meer creatieve mogelijkheden te verbeteren, of te verstoren. Gezamenlijk zullen onze individuele keuzes ons collectieve lot bepalen en vorm geven aan het verloop van de reis tot ver buiten onze tijd.

We vinden stukken van dit verhaal in de traditionele wijsheid en leer van inheemse volkeren en de mystieke tradities van alle godsdiensten, met inbegrip van de Abrahamitische religies. In zijn uitdrukking van zijn joodse geloof, Jezus leerde ons: ‘Het Koninkrijk is binnen ons. Mohammed heeft gezegd: “Waar je je ook wendt, het Aangezicht van Allah is daar.”

De Integrale Geest kosmologie is consequent met de bevindingen van de kwantumfysica, waaruit blijkt dat de schijnbare soliditeit van materie een illusie is en op het diepste niveau van begrijpen alleen relaties echt zijn. Ik merk dat de Integrale Geest de onderliggende kosmologie is van een geruststellend aantal religieuze leiders en toegewijde leden van vele religies, waaronder een groot aantal katholieke nonnen, net als de meeste mensen die zichzelf omschrijven als spiritueel, maar niet noodzakelijkerwijs religieus.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.