‘Walk-in’ ziel

Walk-in zielen stelen of ontvoeren niet het lichaam van een ander persoon. Een walk-in gebeurt wanneer twee zielen overeenkomen hun plaats te ‘swappen’, het maken van een ‘ziel contract’. De oorspronkelijke ziel maakt de beslissing dat het uit het leven wil en maakt een ‘contract’ met een andere ziel om de levensstroom voort te zetten. De walk-in zal het lichaam bewonen en blijven bewonen met de persoonlijkheid die reeds tot stand is gebracht.

Bovenkant formulier
Waarom een ​​‘Soul Swapping’ gebeurt
De reden waarom een ziel besluit af te wijken van het fysieke, het zeg maar ‘aardse leven’ en om als geest terug te keren kan variëren. Wanneer de ziel zijn werk heeft voldaan of  vind dat zijn (re) incarnatie in het lichaam klaar is, kan het kiezen voor een nieuwe ervaring elders en het lichaam verlaten. Het is niet ongebruikelijk voor zielen om opnieuw te onderhandelen over hun ‘ziel contracten’, een of meerdere keren tijdens het leven en blijven wonen in ‘hun’ lichaam. Maar, in sommige gevallen wil de ziel geheel uit het lichaam en zal het het lichaam aanbieden, samen met de gevormde persoonlijkheid voor een andere ziel om te bewonen. Een  ziel kan er ook voor kiezen om er uit te stappen, omdat de uitdaging van het mens-zijn hem of haar te veel wordt en het wil worden vrijgesteld van het fysieke, zodat hij of zij de keuze heeft hoe het wil leven, het leven te herwaarderen, opnieuw te plannen, terwijl hij of zij in de geestelijke wereld verblijft.
Wanneer gebeurt een ‘Soul Swapping’?
Wanneer een ziel besluit om de fysieke vorm te verlaten, kan een een andere ziel gaan wonen in het lichaam. Beide zielen moeten echter wel een overeenkomst hebben voor dat gebeurt. De uitwisseling of overdracht van de zielen zal meestal gebeuren tijdens een trauma in het leven van een persoonlijkheid, zoals een een auto-ongeluk, een zware operatie, zelfmoordpoging, een periode van depressieof ander lijden. Soms verlaat een ziel het lichaam aan het eind stadium van haar leven, waardooreen andere ziel in de gelegenheidkomt om te zien wat het is om in eencoma te liggen of een andere predood-ervaringen te ervaren. Dit verklaart bijvoorbeeld  hoe terminale patiëntenfamilieleden niet herkennen terwijl ze aan hun bed kunnen zitten in het laatste stadium voor de dood intreed.
Voorbijgaande Walk-ins
Soms ‘verhuurt’een ziel haar lichaam aan een andere ziel voor een korte periode, waardoor het zich even kan ontrekken van het menselijk leven. Deze ‘nieuwe’ zielen in een menselijk lichaam kun je vergelijken met huis bewakers zoals we ze kennen in langdurig leegstaande panden. De tijdelijke walk-in bewoond het lichaam, tot een nieuwe of zelfs de oorspronkelijke ziel terugkeert.
 
GastWalk-inSouls’
Soms kan een ziel instemmen met een walk-in die verblijft in het lichaam als partner, samen met de oorspronkelijke ziel. Dit is te vergelijken met het openstellen van uw huis aan een gast, een huisgenoot, een au-pair of het gebruik van eenlive-in’ huishoudster. Degast walk-in komt de ‘duo’ bewoning van het het lichaam overeen om verschillende redenen. Een walk-in kan binnen komen simpleweg als een waarnemer, alleen maar om je leven te observeren en daarvan te leren. Dit kan gebeuren wanneer de oorspronkelijke ziel heeft overwogenhet lichaam permanent te verlaten, maar noggeen definitief  besluit heeft genomen. Of de gastwalk-in’ komt om te helpen of de oorspronkelijke ziel te ondersteunen, terwijl hij herstellende is vanbijvoorbeeld een trauma of wordt geconfronteerd met een moeilijke uitdaging. Soms zal de oorspronkelijke ziel dienen als een ‘interviewer’ of een ‘on the job trainer’ om de walk-in voor een korte periode wat te lerenvoor dat hij het lichaam permanent verlaat.Veel verschillende scenario’s kunnen worden uitgevoerd wanneer tweezielen kiezen voor co-bewonerschap van een lichaam / persoonlijkheid.
Denkt u dat ueenWalk-in’ zou kunnen zijn?
Walk-in zielen zijn vaak moeilijk te identificeren met de persoonlijkheid die ze over nemen. Dit komt omdat zij vaak in het lichaam komen wanneer de persoonlijkheid emotioneel beschadigd is of  het lichaam is om wat voor manier dan ook beschadigd. Walk-inzielen hebben ook de verantwoordelijkheid om te leren hoe ze moeten leven met andere zielen die aan het oorspronkelijke vast hangen, bijvoorbeeld vrienden, familieleden, buren, collega’s, enz. Als u zich een beetje vervreemd voelt van uw eigen wezen, ofproblemen ondervindt met betrekking tot de mensen in je leven, ben je, in theorie, misschien wel een walk-in.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.