Bloed broeders en afstammelingen… pt2

Maar waar komen die Rh negatieven nu eigenlijk vandaan? Als zij geen afstammelingen zijn van de pre-historische mens, zouden zij dan de afstammelingen kunnen zijn van de ‘oude astronauten’?

Alle dieren en andere levende organismen die we als mens kennen kunnen zichzelf voortplanten met ieder ander uit hun soort. Relatieve grootte en kleur maakt geen verschil. Maar waarom komen er dan hemolytische ziekten voor bij mensen als alle mensen van dezelfde soort zijn? Een hemolytische stoornis of ziekte is een allergische reactie die opkomt wanneer een Rh negatieve moeder een Rh positief kind tijdens de zwangerschap draagt. Haar bloed bouwt anti-lichamen op die de ‘buitenaardse’ stof aanvecht (op dezelfde manier als het zou doen met een virus), waardoor de baby ‘vernietigd’ wordt. Maar waarom zou het lichaam van een moeder haar eigen kind verwerpen? Nergens anders in de natuur komt dit voor, behalve bij muildieren, een kruising tussen een paard en een ezel. Dit feit alleen al geeft een uitgesproken mogelijkheid weer van het kruisen van 2 gelijke maar genetisch compleet verschillende soorten.

Niemand heeft ooit geprobeerd te verklaren waar de Rh negatieve mensen vandaan komen. De meesten, bekend met bloedgroepen en dergelijke, geven toe dat deze mensen op zijn minst een mutatie zijn en zo niet een afstammeling moeten zijn van een andere voorouder. Maar als we een mutatie zijn, wat heeft dan deze mutatie veroorzaakt? Waarom gaat het dan door met exact dezelfde karakteristieken? Waarom verwerpt het zo hardnekkig de Rh waarde, ook als het in hun eigen voorgeslacht zit? Wie was deze voorouder? Moeilijkheden in het bepalen van de etnologie worden grotendeels overwonnen door het gebruik van bloedgroep data, want zij zijn een alleenstaand gen karakteristiek en wordt niet aangetast door de omgeving.

De Baskische mensen uit Spanje en Frankrijk hebben het hoogste percentage Rh negatief bloed. Ongeveer 30% draagt het (rr) Rh negatief gen en ongeveer 60% draagt het ene (r) negatieve gen. Het gemiddelde onder de meeste mensen is maar 15,7% Rh negatief, terwijl bij sommige groepen het nog minder is. De orientaalse Joden hebben ook een hoog percentage met Rh negatief bloed, terwijl er binnen de meeste andere orientaalse mensen maar 1%, Rh negatief bloed zit. De Samaritanen en de Malabar Joden uit het zuiden van India hebben ook een hoog percentage Rh negatief bloed, vreemd genoeg is Rh negatief bloed weer extreem zeldzaam onder zwarte mensen.

Zouden de Basken een van de coloniëen kunnen zijn? Of is het de originele colonie geweest op aarde? De oorsprong van de Basken is niet echt bekend. Hun taal is ook anders als iedere andere europese taal. Sommigen geloven dat Baskisch de originele taal is uit het boek van Genesis. Sommigen geloven dat het de originele taal van de wereld is en misschien zelfs wel van onze schepper…

Genesis 6:2 “De zonen van de goden zagen hoe mooi de dochters van de mensen waren, en ze kozen uit hen de vrouwen die ze maar wilden.” Wie waren de kinderen uit deze huwelijken? Genesis 6:4 “In die tijd en ook daarna nog, zolang de zonen van de goden gemeenschap hadden met de dochters van de mensen en kinderen bij hen kregen, leefden de giganten op aarde. Dat zijn de befaamde helden uit het verre verleden.” Uit de King James bijbel vertaling vinden we: “…manskinderen – mannen van Israel, zonen van God, niet de kinderen van een man – Ex 34:23″. Ex 34:7 zegt: “De ongerechtigheid van de vader zal den kinderen tot de vierde generatie toekomen”. Het is duidelijk dat iets wordt geërft, zou dat het bloed kunnen zijn?

Bloed wordt vaker vermeld dan ieder ander woord in de Bijbel, behalve het woord God. Die 2 woorden vind je op bijna iedere pagina, bloed en God! (Het bloed van de goden???) Deze boodschap is al duizenden jaren geleden geschreven. Er moet een connectie zijn tussen het bloed en de goden.

De Amerikaanse Indianen hebben de traditie om van goede vrienden ‘bloed broeders’ te maken, als men dacht dat ze het waard waren. Zou het kunnen dat deze traditie voor een rede is? Zouden ze eigenlijk letterlijk gecheckt hebben of ze bloed broeders zijn? (Als in hetzelfde type bloed). Het klonteren dat voorkomt bij het mixen van Rh positief en Rh negatief bloed is te zien met het blote oog. Zou hen door hun voorouders uitgelegd zijn dat hun bloed echt anders is dan die van de rest van de mensheid , behalve dan van hun broeders en zusters, van andere stammen, verspreid over de hele aarbol. De Indiaanse traditie leert dat hun voorouders van cosmische origine zijn. De Indiaanse ’totem paal’ is in feite een familie stamboom.

Waarom al deze vooringenomenheid met stambomen onder verschillende mensen verspreid over de wereld? Geen ander dier op deze aarde houdt zich zo bezig met vooroordelen over hun stambomen. Waar komt deze traditie vandaan? Mensen verdeeld over de planeet, die nooit contact met elkaar gehad hebben, hebben de drang om hun familie stamboom in kaart te brengen. Waarom? Hoe belangrijk was dit voor de primitieve holenmens? Worstelend om te overleven, hun stamboom proberen in kaart te brengen? Zij hadden geen kennis en wijsheid van moderne genetica en erfdelen. Waarom zouden zij dan hun stamboom willen bewaren?

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.