De ecologische beweging

In de jaren ’80 ontstond een beweging met ‘aarde’ ethiek hoog in het vaandel, compleet met filosofie, met een immense schare volgers met een meeslepend missionaire ijver. Het acht de huidige mondiale disbalans in het milieu zo ernstig dat de ‘kwaliteit van het leven’ toekomstige generaties bedreigt en misschien zelfs kan leiden tot het uitsterven van het menselijk ras. Er is een breed scala filosofiën onder haar aanhangers:
1) natuurbeschermers die de mens centraal plaatsen, willen de natuurlijke hulpbronnen proberen te behouden voor menselijke genot

2) milieuactivisten werken om ecosystemen en haar soorten te behouden

3) “diepe” ecologen roepen op tot een meer spirituele vorm van het menselijke leven, in harmonie met het behoud van de ‘heilige’ natuur. 
In de jaren ’90 bracht deze beweging organisatorische, stam-, religieuze en politieke leiders van honderden naties samen om zich te concentreren op de wereldwijde milieu problematiek tijdens internationale conferenties. Aanhangers geloven dat de wereld snel moet handelen om de natuur en de mensheid te beschermen tegen een catastrofale ramp.
Overtuigingen van de ecologische beweging:
Ik geloof dat de hele natuur heilig is en dat elke vorm van leven een intrinsieke waarde heeft in een kosmos waarin elementen, planten, dieren en mensen nauw met elkaar verbonden zijn, van essentieel belang aan en afhankelijk van het geheel.
Ik geloof dat ieder mens het recht op een gezonde, ongerepte, onverloederde omgeving heeft en dat we moreel verplicht zijn om te werken in de richting van het waarborgen van dit recht voor toekomstige generaties.
Ik geloof dat alle levende wezens een onvervreemdbaar recht van bestaan hebben en dat door onze onwetendheid, bijgestaan door de wetenschap, we de levensbalans verstoord hebben wat heeft geleid tot het uitsterven van grote aantallen planten- en diersoorten.
Ik geloof dat de heiligheid van het leven de praktijk van geweldloosheid eist, dat verschillen moeten worden opgelost door middel van overleg in plaats van conflict. Naties moeten werken in de richting van volledige ontwapening.
Ik denk dat we ons systeem van waarden dienen te wijzigen, weg van het materialisme en consumentisme, we onze harten en geesten dienen te transformeren en eenvoudige en concrete veranderingen in onze manier van leven moeten door voeren en onze diepste religieuze impulsen dienen te vernieuwen als we een mondiale samenleving willen creëren.
Ik geloof dat de mensheid de waarde van soberheid moet herontdekken, afval dient te vermijden, duurzame systemen van niet-vervuilende landbouw dienen te implementeren, aan het winnen van en de productie van energie voor de behoefte van toekomstige generaties op een verantwoordelijke wijze moet voldoen. Eenvoud van het leven bevordert innerlijke vrijheid en uiterlijke duurzaamheid.
Ik geloof dat biologische, culturele en religieuze diversiteit essentieel zijn voor het doel van het leven en dat alle soorten en menselijke tradities, in het bijzonder inheemse religies, moeten worden bewaard door middel van vreedzame co-existentie en de bescherming van diens habitats verzorgd moet worden middels behoud van wildernis.
Ik geloof dat de huidige ecologische crisis een spirituele crisis voor het menselijk ras is en het belang van het respecteren van alle spirituele tradities dient te bevestigen, de beschermers van de desbetreffende zorg en verantwoordelijkheid voor het milieu beschermd dienen te worden en zij die dat niet doen krachtig uit te dagen.
Ik geloof dat overbevolking één van de grootste bedreigingen voor de natuurlijke omgeving en de kwaliteit van het menselijk leven vormt en dat om een duurzame wereldgemeenschap en haar families te bevorderen, we meer inspanningen moeten leveren om vrouwen en kinderen op te voeden en te onderwijzen.

Geef een antwoord

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.